81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Регламент за избор на проект

ОЧАКВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОМИСИЯТА

 

Регламент за избор на проект "Моята класна стая в XXI век".    Преглед (PDF)