81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПРЕДСТОЯЩИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 НА 11.12.2019г., СРЯДА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВА СМЯНА /I, II, III, IV, V И VI КЛАС/.

НАЧАЛО 18:30 ЧАСА. МЯСТО - КЛАСНИ СТАИ ПО ПАРАЛЕЛКИ

 

НА 12.12.2019г., ЧЕТВЪРТЪК, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРА СМЯНА /VII, VIII, IX, X, XI И XII КЛАС/. 

НАЧАЛО 18:30 ЧАСА. МЯСТО - КЛАСНИ СТАИ ПО ПАРАЛЕЛКИ.

 

Учебните часове за първа и втора смяна ще бъдат по 35 минути. Начало на първият час за втора учебна смяна: 13,00 часа.

 

 

 

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО