81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 14.02.2018 г., сряда, от 19:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от първа смяна - І, ІV, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас.

 

 

На 15.02.2018 г., четвъртък, от 19:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от втора смяна - ІІ, III, V и VІ клас.

 

 

Теми на родителските срещи:

 

1.   Резултати от приключване на I учебен срок.

2.   Запознаване със Седмичното разписание за II учебен срок.

3.   Запознаване с различни графици.

4. Запознаване с актуализацията на Механизма за противодействие на тормоза. Превенция. Алгоритъм за противодействие на тормоза. Сътрудничество с родителите.

5. Проучване на мнението на родителите за поставяне на турникети на входовете на училищната сграда. Униформи на учениците. Разглеждане на възможности за зелено училище.