81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Учебни и неучебни дни

Уважаеми родители,

скъпи ученици,

уведомяваме ви, че за периода 20.05-27.05 учебните и неучебни дни са както следва:

 

20.05.2019 - учебен ден по редовен график

21.05.2019 г- неучебен ден. Провеждане на държавен зрелостен изпит.

22.05.2019 г. - спортен празник

Учениците от IV, V и VI клас трябва да са в училище в 8.30 ч. Учениците от VII до XI клас трябва да са в училище в 10.30 ч.

23.05.2019 г. - неучебен ден. Провеждане на държавен зрелостен изпит.

24.05.2019 г. - официален празник. Неучебен ден

27.05.2019 г. - неучебен ден съгласно заповед на Министъра на МОН.

28.05.2019 г. - учебен ден по редовен график.

 

Училищно ръководство