81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II-XII КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 18.09.2018г., ВТОРНИК, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВА СМЯНА /III, V И VI КЛАС/.

НАЧАЛО 18:30 ЧАСА. МЯСТО - КЛАСНИ СТАИ ПО ПАРАЛЕЛКИ

 

НА 19.09.2018г., СРЯДА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРА СМЯНА /II, IV, VII, VIII, IX, X, XI И XII КЛАС/. 

НАЧАЛО 18:30 ЧАСА. МЯСТО - КЛАСНИ СТАИ ПО ПАРАЛЕЛКИ

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО