81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА I КЛАС

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 4. СЕПТЕМВРИ 2018г., ВТОРНИК, ОТ 18:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НОВОСФОРМИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА. ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО НЯМА ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ СПИСЪЦИ С ИМЕНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ, А ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ВХОДЯЩИТЕ НОМЕРА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ.

 

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!