81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

С РААБЕ - България

На 13 декември 2014 година в училището беше проведен традиционният Ден на вътрешноучилищната квалификация с РААБЕ – България. Семинарът е част от Плана за квалификационната дейност през учебна 2014/2015 година. Педагогическата колегия продължи да усъвършенства своите професионални и личностни умения за повишаване на ефективността на работата в учебните часове и извън тях, подобряване на комуникацията с родителите и екипната работа в училище, за по-ефективно прилагане на стратегии за стимулиране на мотивацията за учене чрез прилагането на индивидуален и личностно-ориентиран подход в учебния процес.