81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми ученици, уважаеми родители,

 

напомняме Ви, че състезанието по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ще се проведе на 10.03.2018г, събота.

 

 

Уважаеми ученици,

 

явете се в училище не по-късно от 09:30 часа, за да заемете местата си до 09:40 часа. Носете със себе си документ за самоличност /лична карта, бадж или ученическа книжка/ и химикали. 

 

 

Пожелаваме успех на всички участници!