81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ - 22-26.10.2018г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА  НА  ЧЕТЕНЕТО В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

22-26.10.2018г.

 

 

 

 

 

Пети клас:

-Проверка на функционалната грамотност чрез четене на текстове с разбиране (5.а,б,в).

-Представяне на любима книга и четене на откъси от нея (5.а,б,в).

-Писане на отговор на житейски въпрос (5.а,б,в).

-Четене на откъси от книгата на Робърт Фариел ,,Географията - наука за Земята“ и откъс от ‚,Голяма книга за България“ на Вяра Канджиева (5.в).

-Изработване на постери на тема ,,Аз прочетох тази книга,прочети я и ти“ и ,,Десет причини да чета“ (5.г).

-Състезание по правопис (5.г,д,ж).

  

Шести клас:

-Артистично четене на избрани творби от изучавани автори (6.е).

-Изработване на постери на тема ,,Аз прочетох тази книга,прочети я и ти“ и ,,Десет причини да чета‘‘ (6.е).

-Състезание по функционална грамотност (6.а,б,в,г,д,е).

 

Седми клас:

-Четене с разбиране на медиен и художествен текст (7.а).

-Четене на откъси от книгата на Вера Мутафчиева ,,Дъщерята на цар Калоян“ (7.в).

-Дискусия на тема ,,Език мой,драг /враг/ мой“ (7.а-е ).

-Четене на части от книгата ,,501 природни чудеса,които трябва да видите“ (7.г).

 

Осми клас:

-Изразително четене на откъси от ,,Илиада“ – Омир (8.а,б).

-Писане и четене на есе на тема ,,Доброто и злото в мен“ (8.а).

-Четене на текстове от енциклопедии и публикации на здравни теми ; изготвяне на доклади (8.б).

 

Девети клас:

-Четене на откъси от романа ,,Пътешествията на Гъливер“.

 

Десети клас:

-Четене на откъси от романа ,,Дон Кихот“ (10.а,б).

-Четене на любопитна географска информация: ,,Африка ,Америка, Азия , Австралия, Антарктида“ на изд. ,,Ариадна“ , автор - Светлин Кираджиев (10.б).

 

Единадесети клас:

- Четене на текстове от Христо Ботев, извън задължителната програма (11.а,б).

 

Дванадесети клас:

-Четене на текстове от Христо Смирненски и Гео Милев, извън задължителната програма.