81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ДНЕВЕН РЕЖИМ - УЧЕБНА 2019/2020г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ДНЕВЕН РЕЖИМ - УЧЕБНА 2019/2020г. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН -  Преглед (PDF)


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І а КЛАС Преглед (PDF)
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І б КЛАС Преглед (PDF)
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І в КЛАС Преглед (PDF)
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І г, д, е КЛАС Преглед (PDF)
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І ж КЛАС Преглед (PDF)
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА ІІ КЛАС Преглед (PDF)
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА ІІІ КЛАС Преглед (PDF)
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА ІV КЛАС Преглед (PDF)
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА V и VІ КЛАС Преглед (PDF)
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА VІІ-ХІІ КЛАС Преглед (PDF)

 

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020г.   

 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І а КЛАС Преглед (PDF)
 
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І б КЛАС Преглед (PDF)
 
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І в КЛАС Преглед (PDF)
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І г, д, е КЛАС Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І ж КЛАС Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА ІI КЛАС Преглед (PDF)
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА ІII КЛАС Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА ІV КЛАС Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ІІ СМЯНА V И VІ КЛАС Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА VІІ-ХІІ КЛАС Преглед (PDF)