81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ДНЕВЕН РЕЖИМ - УЧЕБНА 2018/2019г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ДНЕВЕН РЕЖИМ - УЧЕБНА 2018/2019г. 


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г.   Преглед (PDF)

 

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г.   Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА І И ІV КЛАСПреглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І СМЯНА VІІ-ХІІ КЛАСПреглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ІІ СМЯНА ІІ И ІІІ КЛАСПреглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ІІ СМЯНА V И VІ КЛАСПреглед (PDF)