81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ДНЕВЕН РЕЖИМ - УЧЕБНА 2017/2018г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ДНЕВЕН РЕЖИМ - УЧЕБНА 2017/2018г. 


ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г. ПЪРВА СМЯНА I И IV КЛАС   Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г. ПЪРВА СМЯНА VII-XII КЛАС   Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г. ВТОРА СМЯНА II И IІІ КЛАС   Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г. ВТОРА СМЯНА V И VІ КЛАС   Преглед (PDF)

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г.   Преглед (PDF)

 

ГРАФИК ЗА ГЛАВЕН ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018г.   Преглед (PDF)

 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г. ПЪРВА СМЯНА I И III КЛАС   Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г. ПЪРВА СМЯНА V И VI КЛАС   Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г. ВТОРА СМЯНА II И IV КЛАС   Преглед (PDF)

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г. ВТОРА СМЯНА VII-XII КЛАС   Преглед (PDF)

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО СМЕНИ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г.   Преглед (PDF)

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г.   Преглед (PDF)

 

ГРАФИК ЗА ГЛАВЕН ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018г.   Преглед (PDF)