81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Седмично разписание и дневен режим - Учебна 2016/ 2017 год.

Седмично разписание на учебните часове и дневен режим за учениците  от 1. до 12. клас за  II срок на учебната 2016/2017 година