81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Списък на класове в 5 клас за учебната 2019/2020 г.

Уважаеми родители,

 

моля запознайте се с разпределението на паралелките съгласно подадени заявления за ИУЧ за учебната 2019/2020 г.

 

 

1.       5а – ИУЧ: Математика

2.       5б – ИУЧ: Математика / Информационни технологии

3.       5в – ИУЧ: БЕЛ

4.       5г – ИУЧ: Руски език

5.       5д –ИУЧ: Немски език

6.       5е ЗУЧ: Немски език; ИУЧ- Английски език

 

Забележка: ЗУЧ - задължителни учебни часове, ИУЧ - избираеми учебни часове /разширена подготовка/