81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Записването на приетите ученици на първо класиране ще се извърши от 05.06. до 07.06. 2017г.  вкл. в 122 кабинет. Задължително е представянето на оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група/клас.

 

 

 

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

В ПАРАЛЕЛКИТЕ С РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

В ПАРАЛЕЛКАТА С РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

 

 

 

Заявленията, които се попълват при прием, за Ваше улеснение може да изтеглите от тук:

 

  

Заявление за разширена подготовка, за учениците приети в паралелките с изучаване на английски език. Заявлението се попълва от всички родители.

 

• Заявление за разширена подготовка, за учениците приети в паралелките с изучаване на немски език. Заявлението се попълва от всички родители.

 

• Заявление за целодневно обучение. Попълва се само от родителите, които желаят децата им да посещават групите за целодневно обучение /занимални/.

 

Декларация за информирано съгласие във връзка с двусменния режим на училището. Декларацията се попълва от всички родители.