81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СПИСЪК ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

Списък за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания за учебната 2018/2019г.

 

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ. Преглед (PDF)

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област София-град. Преглед (PDF)