81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Списък с учебници за прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2019-2020 г.

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

 

публикуваме списък на учебниците за учебната 2019-2020 г. както следва:

1. Прогимназиален етап

2. Гимназиален етап

Моля не закупувайте необходимите учебници преди провеждането на родителските срещи.

 

Училищно ръководство