81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО Т.2 ОТ РАЗДЕЛ V „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ“ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД № РД09-5411/12.11.2017г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО Т.2 ОТ РАЗДЕЛ V „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ“ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД № РД09-5411/12.11.2017г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

Трите имена на ученика

Клас

1.

 Михаил Младенов Петков

4

2.

 Ивайла Иванова Кирова

5

3.

 Александра Иванова Тинова

5

4.

 Дея Александрова Стоянова

7

5.

 Роси Станиславова Георгиева

7

6.

 Димитър Стоянов Дюлгеров

7

 

 

Учениците или родителите им могат да получат лично информация относно резултатите от Общинския кръг на олимпиадата по математика в кабинета на зам.-директор Вяра Крумова от 07.30 до 15.30 часа, от 03.01. до 10.01.2018г.

 

Преглед (PDF)