81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ, В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА към 3.12.2019 г

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ,

В ГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП

ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

 

КЛАС

профил

Свободни места

VIII а

 

„Чужди езици“

Първи чужд език - АЕ

2

VIII б

 

„Хуманитарни науки“

В разширената подготовка на учебният план се изучават учебни предмети подготвящи учениците за  „Спортна журналистика“

1

IX а

 

„Чужди езици“

Първи чужд език – АЕ

Втори чужд език - РЕ

7

IX б

 

„Предприемачески“

Първи чужд език – АЕ

Втори чужд език - РЕ

8

X а

 

„Чужди езици“

Първи чужд език – АЕ

Втори чужд език - НЕ

4

XI а

 

„Чуждоезиков“

Първи чужд език – АЕ

Втори чужд език - НЕ

4

XI б

 

„Технологичен“

Първи чужд език – АЕ

Втори чужд език - НЕ

4

XII а

 

„Чуждоезиков“

Първи чужд език – АЕ

Втори чужд език - РЕ

9

XII б

 

„Технологичен“

Първи чужд език – АЕ

Втори чужд език - НЕ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: свободните места са към дата 03.12.2019 г. Информацията ще бъде актуализирана периодично.

Попълването на свободните места е при стриктно спазване на нормите разписани в Наредба №10/01.09.2019 на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

 

Зам.- директор УД:……/п/….

                                    / Цветан Спасов/