81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ, В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП към 3.12.2019

 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА
СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ,
В ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП

 

КЛАС

 ИУЧ

Свободни места

V г

 

Руски език

3

V д

 

Немски език

1

V е

 

ЗУЧ Немски език

ИУЧ Английски език

5

VI д

 

Руски език

1

VI e

 

Френски език

3

VI ж

 

ЗУЧ Немски език

ИУЧ Английски език

10

VII е

 

ЗУЧ Немски език

ИУЧ Английски език

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: свободните места са към дата 03.12.2019 г. Информацията ще бъде актуализирана периодично.

Попълването на свободните места е при стриктно спазване на нормите разписани в Наредба №10/01.09.2019 на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

 

Зам.- директор УД:……/п/……..

                                    / Ирена Николова/