81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

ПРИЕМ В IКЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

 

СВОБОДНИ МЕСТА  - 13.06.2018г.

 

 

 В ПАРАЛЕЛКИТЕ С РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК– 16 МЕСТА

             

 В ПАРАЛЕЛКАТА С РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 1 МЯСТО

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО ОТ ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ  ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 12:00 ЧАСА НА 18.06.2018г.

 

НА 18.06.2018г. – В 18 ЧАСА СЕ ОБЯВЯВАТ СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА 19.06.2018г. ОТ 08:00 ДО 18:00 ЧАСА И НА 20.06.2018г. ОТ 08:00 ДО 12:00 ЧАСА.

 

НА 20.06.2018г. В 18:00 ЧАСА – ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В I. КЛАС - ИЗТЕГЛИ