81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СВОБОДНО МЯСТО В IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

81. СУ „ВИКТОР ЮГО"

ОБЯВЯВА 1 (ЕДНО) СВОБОДНО МЯСТО В IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 

 

Технологичен профил - „Предприемачество и бизнес"

 

Профилиращи предмети:

 

1.    Технологии  

ü  Пазарна икономика

ü  Маркетинг и реклама

ü  Предприемачество

ü  Счетоводство на предприятието

 

2.    Информационни технологии

3.    География и икономика

ü  География и световна търговия

ü  Пари, банки и финансови пазари

 

Приемът се извършва по установени критерии.

 

Обучението се води от висококвалифицирани учители. Училището разполага с отлична материална база.

 

За повече информация: 

Website: www.81sou.org

e-mail: sou81@abv.bg

тел.: 02/974 55 06; 02/974 54 94