81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРИЕМ В I. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 20.06.2018г.

 

 

 

В паралелките с разширена подготовка по Английски език - 8