81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 

Уважаеми родители,

 

 

 

Свободните места за прием на ученици в първи клас за учебната 2017-2018 година след второ класиране са:

 

5 - в паралелката с разширена подготовка немски език

 

 

Родителите, желаещи да запишат децата си на обявените свободни места, подават следните документи в канцеларията на училището в периода 19.06.17 – 14.09.17г.:

 

 

 

• Заявление по образец; 

тук

 

 

• Оригинал и копие на акт за раждане;

 

 

• Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група/клас;

 

 

• Заявление за разширена подготовка; 

тук

 

 

• Декларация за информирано съгласие; 

тук

 

 

• Заявление за групите за ЦДО /занималня/ по желание на родителите

тук

 

 

 

 

Работно време на канцеларията на 81. СУ „Виктор Юго“:

От понеделник до петък: 8:30-12:30 – 13:00-17:00

  

 

Разпределението на учениците по паралелки ще бъде обявено на 07.07.2017г.

на сайта на училището и на централния вход.