81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

☛ СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

 

Преглед (PDF)

 

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ

 

•ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА – 24.07. И 25.07.2017г.

•ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪК С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ – 26.07.2017г.

•ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ - 27.07. И 28.07.2017г.

 

ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД 28.07.2017г. ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕДА НА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ДО 04.09.2017г. ВКЛ.

 

Работно време на Комисията за прием на документи: 08:30-17:00 часа