81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

„ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКОТО“ - ТЪРЖЕСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Iж КЛАС

„ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКОТО“

 

ТЪРЖЕСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Iж КЛАС

 

 

На 18.01.2018 г. в новосъздадената зала за занимания по интереси се  състоя тържество с учениците от Iж клас с ръководител г-жа  Розита Стоянова.

 

Присъстваха родители и учители от 81.СУ „В. Юго“. Участниците представиха колоритна фолклорна програма под музикален съпровод. Акомпанираха народните песни с детски музикални инструменти. Демонстрираха артистизъм, метроритмичен и ладотоналностен музикален слух.

 

Гостите останаха удовлетворени от изпълненията на учениците, превърнали се в послание за запазване на българщината във всичките  ѝ разновидности.

   

 

„Фолклорът не само свързва хората, той предава на поколенията мъдростта и ценностите на общността.“

 

 

Снимки: