81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ТЪРЖЕСТВО "ЛЕГЕНДИ ЗА МАРТЕНИЦИТЕ" В IIIж КЛАС

На 02.03.2018 г. в IIIж клас с класен ръководител г-жа Мария Трайкова се проведе тържество "Легенди за мартениците", посветено на традицията за закичаване с мартеници на 1 март. Представени бяха две легенди. Едната - "Легенда за мартеницата" - свързана с преданието за вестта, изпратена от Котраг, брат на хан Аспарух, за създаването на Волжска България. Другата - "Легенда за Пижо и Пенда" - разказва как са се появили българските първомартенски герои Пижо и Пенда. Учениците участваха с голямо желание в представленията. Посетиха ни много родители, както и г-жа Елена Налбантова - Директор на 81. СУ "Виктор Юго".

 

 

Снимки от събитието: