81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - УЧЕБНА 2017-2018г.

 • УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НАЧАЛЕН ЕТАП Преглед (PDF)

   
 •  

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Преглед (PDF)

   
 •  

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - прием ПРОФИЛ "ЧУЖДОЕЗИКОВ- Английски език" Преглед (PDF)

   
 •  

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - прием ПРОФИЛ "ТЕХНОЛОГИЧЕН - Предприемачество и бизнес" Преглед (PDF)

   
 •  

  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ Преглед (PDF)