81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - УЧЕБНА 2018-2019г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НАЧАЛЕН ЕТАП 1-3 КЛАС  4 КЛАС

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5-7 КЛАС

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - прием ПРОФИЛ "ЧУЖДОЕЗИКОВ- Английски език" 8А, 9А КЛАС

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - прием ПРОФИЛ "ТЕХНОЛОГИЧЕН - Предприемачество и бизнес" 8Б КЛАС

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 10А КЛАС  10Б КЛАС  11А КЛАС  11Б КЛАС  12А КЛАС