81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Училищен план-прием в 1 клас за учебната 2017/2018 г.

Училищен план-прием в 1 клас за учебната 2017/2018 г.  Преглед (PDF)