81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Училищен план-прием в 5. клас за учебната 2019/2020 година Преглед (PDF)

 

В приложения документ са заличени подписи съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

В приложения документ са заличени печати съгласно чл.37, ал.1 от ЗЗК