81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО КОНКУРСА ПО КРАСНОПИС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 2, 3 И 4 КЛАС В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"

УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО КОНКУРСА ПО КРАСНОПИС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 2, 3 И 4 КЛАС В 81. СУ "ВИКТОР ЮГО"

 

 

 

 

Уважаеми родители, скъпи ученици,

 

Поради обявена грипна ваканция се налага промяна в обявявените дати в регламента на конкурса по краснопис за ученици от 2, 3 и 4 клас в 81. СУ "Виктор Юго". Желаещите да участват трябва да представят писмените си работи на 06.02.2019г. на класните ръководители, които в същия ден да ги представят на комисията. След този срок няма да се приемат писмени работи.

  

Училищно ръководство