81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Разпределение на учениците в първи клас по паралелки

Уважаеми родители,

Разпределението на учениците по паралелки е извършено в зависимост от заявената от Вас форма на целодневна организация, равномерно разпределение на брой момичета, момчета и деца със СОП. Разпределението можете да видите тук.