81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Списък на приети ученици в паралелка с профил

Уважаеми Родители,

публикуваме списък на приети ученици в прием след VII клас, както следва:

 

в паралелка с профил: Чужди Езици

Записването ще бъде на 9.09.2019 г.

Вх. Номер

Бал

 

 

 

 

УВД25-9628/04.09.2019

224

 

УВД25-9622/04.09.2019

206

 

УВД25-9614/04.09.2019

171.5

 

   
   
   

Резерви:

 

УВД25-9613/04.09.2019 г.

171

 

УВД25-9609/04.09.2019 г.

167

 

   
   
   
   

Директор: Елена Налбантова

 
   

Комисия:

 

1. Цветан Спасов, ЗДУД

 
   

2. Христина Ананиева, главен учител

 

3. Петя Старидолска