81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Свободни места след III класиране за I клас за учебната 2019-2020 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ЗА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 В паралелките с разширена подготовка по Английски език  към 24.06.2019 г. – 2 места             

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Попълване на свободните места след трето класиране ще започне от 21.06.2019 г. от 08:00 до 18:00 часа в деловодството на 81 СУ "Виктор Юго".

 

 

 

Училищно ръководство