81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Ваканции и неучебни дни за учебната 2016/2017 година

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

29.10.2016 - 01.11.2016г. вкл.

есенна

24.12.2016 - 04.01.2017г. вкл.

коледна

04.02.2017 - 08.02.2017г. вкл.

зимна за I-XI клас

04.02.2017 - 06.02.2017г. вкл.

зимна за XII клас

08.04.2017 - 17.04.2017г. вкл.

пролетна за I-XI клас

13.04.2017 - 17.04.2017г. вкл.

пролетна за XII клас

                                                                                                                                                                         

2. Неучебни дни

07.11.2016

неучебен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017

ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

22.05.2017

Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2017

неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

                                                                                                      

3. Начало на втория учебен срок

09.02.2017г. за I-XI клас

07.02.2017г. за XII клас

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Край на втория учебен срок

15.05.2017г.

XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2017г.

I-IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2017г.

V-VIII клас (16 учебни седмици)

30.06.2017г.

VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен 7. клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2017г.

IX-XI клас (18 учебни седмици)