81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Втори час на класа за учебната 2016/ 2017 г.-II срок