81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА IІ СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.