81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ КЛАС

Уважаеми родители и ученици,

 

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-4135/29.08.2017 гна министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година, Ви информирам, че от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците от 81. СУ Виктор Юго.

Заявленията се приемат с входящ номер в деловодството на 81. СУ "Виктор Юго",  и се предават от представител на училището от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. от 14:00 до 16.00 часа в стая 510 на РУО – София-град.

 

Заявлението може да изтеглите от тук.

 

Не се  внася такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

 

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

 

Училищно ръководство