81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ЗАНЯТИЯ ПО РОБОТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ТЕРИТОРИЯТА НА 81. СУ

Уважаеми родители,

 

Във връзка с подписан договор с фирма „Роботика БГ“ за извършване на извънклани дейности по роботика за ученици от начален и прогимназиален етап на територията на 81. СУ "Виктор Юго" Ви уведомяваме, че може да заявите желание за записване и да получите повече информация на телефон 0879 205 253.