81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Информация за държавния план-прием на ученици в 81. СУ след завършен седми клас за учебната 2018/2019 година

 

Дейности по записване на ученици в осми клас - държавен план-прием за учебната 2018/2019 година Преглед (PDF)

 

График на дейностите по прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2018/2019 година Преглед (PDF)