Home Предприемачество и бизнес

По програми на Junior Achievement.

 

                 Джуниър Ачийвмънт е водеща организация с най- дълга традиция

в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух, чрез образователни и практически

дейности по икономическа и финансова  грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегия за успех.

           През 2007 година в 81. СОУ "Виктор Юго" се взема решение да се работи усилено в посока на предприемаческо обучение. За целта се приема да се използват успешните програми на Джуниър Ачийвмънт, които помагат на младите хора да приложат наученото на практика и да разберат какво е предприемачество. 

    Учениците стават по-мотивирани, учат се да работят в екип, осъзнават важната роля на предприемаческото обучение за бъдещето на Европа.

    Предприемаческото обучение в 81. СОУ "Виктор Юго" стартира с обучение по профилирана подготовка- "Технологичен профил " Предприемачество и бизнес" за СОУ, прием след завършен осми клас. Профилиращи предмети са: технологии, информационни технологии, география и икономика. Главната цел на обучението в профила, се свежда до формиране на управленска, икономическа и информационна култура у учениците, като част от тяхната обща култура, което им дава възможност за пълноценна дейност в училище, в дома и на работното място.

     В програмата за десети клас е включена компютърна симулация " Виртуално предприятие" в рамките на 36 учебни часа, а в единадесети клас в рамките на 108 часа- " Учебна компания", която работи със собствен акционерен капитал при ограничени условия от офиса на Джуниър Ачийвмънт- България; производство и продажба на стоки и услуги, съгласно избрания предмет на дейност.

     Учениците от начален етап продължават обучението си в часовете за свободно избираема подготовка- "Предприемачество и бизнес", като във всеки клас се разглеждат интересни за тях теми:

05.12.2014 г.

        Учениците от II ж клас, с класен ръководител Виолета Василева,  работиха по програмата на Джуниър  Ачийвмънт "Нашето семейство". Проведоха много срещи с представители на различни професии, част от които бяха и техните родители. Като резултат от дейността се получи хубава колекция от съчинения на тема: "Професията на моите родители".

        В чест на патронния празник на училището, децата с помощта на родителите издадоха книга със същото заглавие.

Кликнете тук, за да прочетете и разгледате  цялата колекция.

 


 

   1. клас- "Ние" запознава  учениците  с икономическата роля на отделния човек.

         Вижте  как  ученици от 11. клас учат малките ученици от 1.клас- открит урок по предприемачество и бизнес.

    2. клас- "Нашето семейство" разглежда ролята на семействата в местната икономика.

                      2а  клас-  "Професиите в нашето семейство" с кл. р-л:  Мария Алипиева.

            Ето как учениците от 2а клас прилагат свойте знания и умения  в изработването на коледни картички .


                    2в клас- Среща на учениците с родител, който им разказа  интересни моменти от професията на военнослужащия. Вижте презентаацията: "Професията на военнослужащия" , а ето и моменти от посещението на учениците в аптека "Медея".

             кл. р-л: Ваня Христова


             3. клас- "Нашият град" се занимава с икономическото развитие, местния бизнес и възможностите за професионално развитие. Вижте кадри по темата         

          кл. ръководител на 3б госпожа Веселина Гърбова

   


           4. клас-"Нашата общност" показва отговорностите и възможностите, които имат хората в една общност. В 4д  клас, с класен ръководител Ружица Гъркова  се проведе открит урок на тема "Професия полицай"