81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

История на училището

Прочетете историята на 81.СОУ "Виктор Юго"

 

81. Основно училище е създадено с Протокол № 1 от 01. септември.1981 година.


Първите си ученици учищито приема на 15.09.1981 г.


На 17 май 1985 г. в присъствието на Негово превъзходителство Посланика на Република Франция – г-н Жан-Мари дьо Брьошен и зам.-министъра на образованието на Република България г-жа П. Бабукова, във връзка с честване на 100 - годишнината от смъртта на великия френски писател, общественик и хуманист Виктор Юго, по решение на Министерството на народната просвета на Република България на училището е дадено името „Виктор Юго”.


Същата година училището е преобразувано в 81. Единно средно политехническо училище, като неговите ученици освен общообразователна, получават и професионална подготовка. Впоследствие училището става Средно общообразователно училище, в което през различните периоди са застъпени профилите: „Чуждоезиков” – с изучаване на френски, английски и немски език, „Природоматематически” – с изучаване на информатика, математика и чужди езици, „Технологичен” – с изучаване на бизнес предприемачество, като през цялото време в началния етап  широко е застъпено чуждоезиковото обучение, а в последните няколко години и информационни технологии. Друга особеност на училището е, че в прогимназиалния етап учениците изучават по избор под формата на задължителноизбираема подготовка втори чужд език или математика.


   

От 2011 г. училището ни е прието в Асоциацията на средните училища „Кеймбридж”, като в същото време работим по програмите за предприемачество и бизнес на „Джуниър Ачийвмънт” и сме членове на фондацията „Минко. Балкански”. Училището ни участва в различни проекти и национални програми, а от тази година, чрез проекта „Успех” учениците ще участват в над 30 форми на извънкласна дейност. Целта ни е, от една страна, да дадем възможност на учениците с интереси в дадена област да се развиват, извън задължителната учебната програма и от друга, да ограничим проявите на агресивност и насилие.


   

Днес в училището се обучават 1260 ученици, разпределени в 53 паралелки, като за учениците от І и ІІ клас е осигурено целодневно обучение в седем полуинтернатни групи. В него работят 80 учители и 24 служители.


   

През годините, за по-продължителен период от време, ръководството на училището се е осъществявало от:

  • г-н Г. Кунчев – първи директор на училището/1981 – 88 г./ с пом.-директори – г-жа Т. Милева, г-жа Н. Липошиева и г-жа Г. Сярова;
  • г-н В. Първанов/1988 – 98 г./ с пом.-директори – г-жа Илка Ангелова, г-жа Д. Филипова, г-жа Кр. Аврамова и г-жа Д. Лалова;
  • г-н Ем. Христов /от 1998 г./ с пом.-директори – г-жа Р. Парцова, г-жа Д. Лалова, г-жа Ив. Райкова и г-жа Р. Стоянова.

Училищното ръководство работи в тясно сътрудничество с представителите на родителските активи по класове и Училищното настоятелство по въпросите, свързани с подобряването на материалната база, организацията на образователно-възпитателния процес, участието в проекти и организирането на извънкласни форми на работа.


   

През изминалите 30 години училището ни се утвърди като водещо в район Младост, едно от най-големите в град София и най-голямо в район Младост. Наши ученици завоюваха призови и почетни места на градско и републиканско ниво в олимпиадите по руски език, философия, състезанията по шах, баскетбол, футбол, а отборът на училището по волейбол /девойки/ е деветкратен републикански първенец. За качеството на обучение в училището говорят и следните факти:

           
  • След завършване на седми клас учениците ни успешно продължават образованието си в елитните езикови или професионални гимназии, както и в профилираните паралелки в  нашето или в други софийски училища.
  •        
  • Мнозинството от завършващите при нас зрелостници след завършването на средното си образование успешно кандидатстват/около 90%/ във ВУЗ, а мнозина от тях биват приети да следват в университети в Западна Европа и САЩ

   

От училището ни са излезли множество актьори, общественици, министри, учени, преподаватели, лекари, архитекти, инженери, спортисти и други видни личности /Асен Блатечки, Влади Карамфилов - Въргала, Димитър Бербатов, Васил Иванов - Лучано и др/.


   

Нашите постижения, добрата материална база, която непрекъснато обогатяваме, амбициозната и заредена с творческа енергия педагогическа колегия ни дават основание да вярваме в доброто бъдеще на нашите ученици, на училището и на всички нас.