81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Учители

Учители - Учебна 2016/ 2017 г.

Ръководство

Елена Иванова Налбантова

Румяна Ценева Парцова

Вяра Крумова Петрова

Ирена Кимонова Николова

Български език и литература

Даниела Божидарова Йорданова

Кристина Петрова Петрова

Росица Дончова Попова

Гергана Георгиева Пенчева

Maриела Величкова Ангелова

Английски език

Таня Спасова Драганова

Хюлйа Неждет Каракаш

Антоанета Николаева Лязова

Марияна Славчова Илиева

Ива Лариева Хаджиева

Славейка Йорданова Грудева

Соня Семова Реалова

Весела Стоименова Живкова

Немски език, френски език, руски език

Валерия Петрова Белчева

Петя Борисова Димитрова

Владимир Ангелов Захариев

Мария Кирилова Динева

Математика

Албена Георгиева Симеонова

Зора Иванова Петрова

Райна Георгиева Петкова

Росица Славчова Ризова

Живка Иванова Иванова

Цветанка Илиева Зиврипанова

Информатика/ Информационни технологии

Емилия Дончова Бакърджиева

Нели Симеонова Ковачка

История и цивилизация

Емилия Стойнева Табакова

География и икономика

Светлана Ралева Янева

Ралица Венциславова Димитрова

Философия

Ивайло Валентинов Николов

Биология и здравно обрзование

Лилия Стойчева Стойчева

Петя Георгиева Старидолска

Физика и астрономия/Химия и опазване на околната среда

Светла Стоянова Панайотова

Христина Иванова Ананиева

Музика/ИИ/ДТИ

Светла Иванова Аврамова

Трифон Георгиев Трифонов

Ваня Кирилова Колчева

Райна Костадинова Минчева

Икономика/АЕ

Галина Иванова Илиева

Физическо възпитание и спорт

Андрей Георгиев Шалев

Цветан Асенов Спасов

Искра Василева Златанова

Симона Стефанова Запрянова

Петър Лалев Христов

Михаела Димитрова Дилова

1 клас

Мирослава Михайлова Христова

Доника Василева Казълджиева

Димитринка Илиева Трайкова

Даниела Крайчева Серетлиева

Димитър Петров Горанов

Петя Иванова Петкова

Ели Красимирова Дамянова

2 клас

Теодора Димитрова Шивикова

Диана Цветкова Богданова

Мария Николова Алипиева

Румяна Колева Чанева

Светлана Веселинова Дюлгерова

Евелина Койчева Стоилова

Мария Стефанова Трайкова

3 клас

Магдалена Ангелова Тимчева

Веселина Георгиева Гърбова

Ваня Иванова Христова

Ася Петрова Атанасова

Виолета Кирилова Петрова

Камелия Иванова Петрова

Десислава Данаилова Георгиева

4 клас

Поля Цветанова Николова

Людмила Николова Атанасова

Лилия Александрова Пашова

Ива Милчова Станчева

Ружица Георгиева Велкова-Гъркова

Димитринка Божкова Бориславова

Диана Георгиева Тихова

Възпитатели

Венера Димитрова Илиева

Стефка Стоянова Иванова

Магдалена Иванова Симонова

Юлия Фотева Иванова

Кадифейка Владимирова Радкова

Марияна Сергеева Златкова

Виниций Людмилов Величков

Галя Йорданова Гонева

Розита Антонова Стоянова

Теодора Кирова Цоньовска

Ирена Костадинова Стоянова

Верка Димитрова Динкова

Валери Георгиев Димитров

СКИТ

Александър Лъчезаров Лазаров

Психолог

Борислава Илиева Зашева