81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Учители

Учители - Учебна 2018/2019г.

Ръководство

Елена Иванова Налбантова

Вяра Крумова Петрова

Ирена Кимонова Николова

Цветан Асенов Спасов

Български език и литература

Даниела Божидарова Йорданова

Татяна Ботева Димитрова

Росица Дончева Попова

Гергана Георгиева Пенчева

Мaриела Величкова Ангелова

Марика Лазарова Лалева

Английски език

Хюлйа Неждет Каракаш

Антоанета Николаева Лязова

Мариана Славчова Илиева

Ива Лариева Хаджиева

Славейка Йорданова Грудева

Соня Семова Реалова

Камелия Красимирова Моллова

Галина Иванова Илиева

Донка Стоянова Панева-Иванова

Немски език, френски език, руски език

Валерия Петрова Белчева

Петя Борисова Димитрова

Милена Райкова Малчева

Олга Владимирова Корчева

Математика

Албена Георгиева Симеонова

Зора Иванова Петрова

Живка Иванова Иванова

Пенка Тодорова Димитрова

Антон Славейков Митрински

Информатика/Информационни технологии

Елена Иванова Налбантова

Емилия Дончова Бакърджиева

Нели Симеонова Ковачка

Надя Димитрова Зубева

Цветанка Илиева Зиврипанова

История и цивилизация

Емилия Стойнева Табакова

Ралица Венциславова Димитрова

Кристияна Йорданова Панайотова

География и икономика

Светлана Ралева Янева

Ралица Венциславова Димитрова

Иванка Димитрова Боева

Философия

Донка Стоянова Панева-Иванова

Биология и здравно обрзование

Лилия Стойчева Стойчева

Петя Георгиева Старидолска

Велислава Недялкова Дянкова

Физика и астрономия/Химия и опазване на околната среда

Светла Стоянова Панайотова

Христина Иванова Ананиева

Музика/Изобразително изкуство

Трифон Георгиев Трифонов

Георги Атанасов Иванов

Ваня Кирилова Колчева

Радостина Христова Христова

Икономика

Галина Иванова Илиева

Технологии и предприемачество

Райна Костадинова Минчева

Физическо възпитание и спорт

Андрей Георгиев Шалев

Цветан Асенов Спасов

Искра Василева Златанова

Симона Стефанова Запрянова

Петър Лалев Христов

Михаела Димитрова Дилова

Мая Христова Петрова

Даниела Малинова Узунова

1 клас

Кирила Рачева Панайотова-Фандъкова

Веселина Георгиева Гърбова

Ваня Иванова Христова

Ася Петрова Атанасова

Виолета Кирилова Петрова

Камелия Иванова Петрова

Венера Димитрова Илиева

2 клас

Поля Цветанова Николова

Людмила Николова Атанасова

Галя Йорданова Гонева

Ива Милчова Станчева

Ружица Георгиева Велкова-Гъркова

Димитринка Божкова Бориславова

Розита Антонова Стоянова

3 клас

Мирослава Михайлова Христова

Доника Василева Казълджиева

Димитринка Илиева Трайкова

Даниела Крайчева Серетлиева

Димитър Петров Горанов

Петя Иванова Петкова

Ели Красимирова Дамянова

4 клас

Теодора Димитрова Шивикова

Диана Цветкова Богданова

Мария Николова Алипиева

Румяна Колева Чанева

Светлана Веселинова Дюлгерова

Евелина Койчева Стоилова

Мария Стефанова Трайкова

Възпитатели

Валери Георгиев Димитров

Теодора Кирова Цоньовска

Венета Иванова Велчева

Юлия Фотева Иванова

Магдалена Иванова Симонова

Галина Иванова Янкова

Стоянка Георгиева Тричкова

Радка Григорова Божурина

Лилия Александрова Пашова

Иван Герасимов Иванов

Верка Димитрова Динкова

Любомира Кирилова Георгиева

Елена Зафирова Златева

Борислава Петрова Борисова

Психолог/Ресурсен учител/Логопед

Юлияна Димитрова Стоянова - психолог

Емилия Владимирова Дойчева - психолог

Магдалена Ангелова Тимчева - ресурсен учител

Дарина Димитрова Дахминова - ресурсен учител

Албена Георгиева Ямболиева - ресурсен учител

Теодора Бончева Янева - логопед