81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Учители

Учители - Учебна 2018/2019г.

Ръководство

Елена Иванова Налбантова - Директор

Вяра Крумова Петрова - Зам. директор УД начален етап

Ирена Кимонова Николова - Зам. директор УД прогимназиален етап

Цветан Асенов Спасов - Зам. директор УД гимназиален етап

Български език и литература

Даниела Божидарова Йорданова

Румен Илиев Сребранов

Росица Дончева Попова

Гергана Георгиева Пенчева

Мaриела Величкова Ангелова

Марика Лазарова Лалева

Английски език

Хюлйа Неждет Каракаш

Антоанета Николаева Лязова

Мариана Славчова Илиева

Ива Лариева Хаджиева

Славейка Йорданова Грудева

Соня Семова Реалова

Камелия Красимирова Моллова

Галина Иванова Илиева

Донка Стоянова Панева-Иванова

Немски език, френски език, руски език

Валерия Петрова Белчева

Еница Владимирова Пчеларова

Милена Райкова Малчева

Олга Владимирова Корчева

Математика

Албена Георгиева Симеонова

Зора Иванова Петрова

Живка Иванова Иванова

Пенка Тодорова Димитрова

Антон Славейков Митрински

Информатика/Информационни технологии

Елена Иванова Налбантова

Емилия Дончова Бакърджиева

Нели Симеонова Ковачка

Веселина Михайлова Дадалова

Цветанка Илиева Зиврипанова

История и цивилизация

Емилия Стойнева Табакова

Ралица Венциславова Димитрова

Кристияна Йорданова Панайотова

География и икономика

Светлана Ралева Янева

Ралица Венциславова Димитрова

Иванка Димитрова Боева

Философия

Донка Стоянова Панева-Иванова

Биология и здравно обрзование

Лилия Стойчева Стойчева

Петя Георгиева Старидолска

Йоана Пламенова Драгомирова

Физика и астрономия/Химия и опазване на околната среда

Светла Стоянова Панайотова

Христина Иванова Ананиева

Музика/Изобразително изкуство

Трифон Георгиев Трифонов

Георги Атанасов Иванов

Ваня Кирилова Колчева

Радостина Христова Христова

Икономика

Галина Иванова Илиева

Технологии и предприемачество

Райна Костадинова Минчева

Физическо възпитание и спорт

Андрей Георгиев Шалев

Цветан Асенов Спасов

Искра Василева Златанова

Симона Стефанова Запрянова

Петър Лалев Христов

Михаела Димитрова Дилова

Мая Христова Петрова

Даниела Малинова Узунова

1 клас

Кирила Рачева Панайотова-Фандъкова

Веселина Георгиева Гърбова

Ваня Иванова Христова

Ася Петрова Атанасова

Виолета Кирилова Петрова

Камелия Иванова Петрова

Венера Димитрова Илиева

2 клас

Поля Цветанова Николова

Людмила Николова Атанасова

Галя Йорданова Гонева

Ива Милчова Станчева

Ружица Георгиева Велкова-Гъркова

Димитринка Божкова Бориславова

Розита Антонова Стоянова

3 клас

Мирослава Михайлова Христова

Доника Василева Казълджиева

Димитринка Илиева Трайкова

Даниела Крайчева Серетлиева

Димитър Петров Горанов

Петя Иванова Петкова

Ели Красимирова Дамянова

4 клас

Теодора Димитрова Шивикова

Диана Цветкова Богданова

Мария Николова Алипиева

Румяна Колева Чанева

Светлана Веселинова Дюлгерова

Евелина Койчева Стоилова

Мария Стефанова Трайкова

Възпитатели

Валери Георгиев Димитров

Теодора Кирова Цоньовска

Юлия Фотева Иванова

Магдалена Иванова Симонова

Галина Иванова Янкова

Стоянка Георгиева Тричкова

Радка Григорова Божурина

Лилия Александрова Пашова

Иван Герасимов Иванов

Верка Димитрова Динкова

Нели Пламенова Петкова

Елена Зафирова Златева

Борислава Петрова Борисова

Психолог/Ресурсен учител/Логопед

Юлияна Димитрова Стоянова - психолог

Емилия Владимирова Дойчева - психолог

Магдалена Ангелова Тимчева - ресурсен учител

Дарина Димитрова Дахминова - ресурсен учител

Албена Георгиева Ямболиева - ресурсен учител

Теодора Бончева Янева - логопед