81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Учители

Учители - Учебна 2017/2018г.

Ръководство

Елена Иванова Налбантова

Вяра Крумова Петрова

Ирена Кимонова Николова

Цветан Асенов Спасов

Български език и литература

Даниела Божидарова Йорданова

Кристина Петрова Петрова

Росица Дончева Попова

Гергана Георгиева Пенчева

Maриела Величкова Ангелова

Английски език

Хюлйа Неждет Каракаш

Антоанета Николаева Лязова

Марияна Славчова Илиева

Ива Лариева Хаджиева

Славейка Йорданова Грудева

Соня Семова Реалова

Галина Иванова Илиева

Донка Стоянова Панева-Иванова

Немски език, френски език, руски език

Валерия Петрова Белчева

Петя Борисова Димитрова

Владимир Ангелов Захариев

Валентина Юриева Зафирова

Математика

Албена Георгиева Симеонова

Зора Иванова Петрова

Росица Славчова Ризова

Живка Иванова Иванова

Пенка Тодорова Димитрова

Иван Димитров Иванов

Цветанка Илиева Зиврипанова

Информатика/Информационни технологии

Елена Иванова Налбантова

Емилия Дончова Бакърджиева

Живка Иванова Иванова

Нели Симеонова Ковачка

Цветанка Илиева Зиврипанова

История и цивилизация

Емилия Стойнева Табакова

Ралица Венциславова Димитрова

Марио Иванов Развигоров

География и икономика

Светлана Ралева Янева

Ралица Венциславова Димитрова

Философия

Донка Стоянова Панева-Иванова

Биология и здравно обрзование

Лилия Стойчева Стойчева

Петя Георгиева Старидолска

Физика и астрономия/Химия и опазване на околната среда

Светла Стоянова Панайотова

Христина Иванова Ананиева

Музика/Изобразително изкуство/ДТИ

Светла Иванова Аврамова

Трифон Георгиев Трифонов

Ваня Кирилова Колчева

Икономика/АЕ

Галина Иванова Илиева

Технологии и предприемачество

Таня Радославова Николова

Физическо възпитание и спорт

Андрей Георгиев Шалев

Цветан Асенов Спасов

Искра Василева Златанова

Симона Стефанова Запрянова

Петър Лалев Христов

Михаела Димитрова Дилова

Мая Христова Петрова

1 клас

Поля Цветанова Николова

Людмила Николова Атанасова

Галя Йорданова Гонева

Ива Милчова Станчева

Ружица Георгиева Велкова-Гъркова

Димитринка Божкова Бориславова

Розита Антонова Стоянова

2 клас

Мирослава Михайлова Христова

Доника Василева Казълджиева

Димитринка Илиева Трайкова

Даниела Крайчева Серетлиева

Димитър Петров Горанов

Петя Иванова Петкова

Ели Красимирова Дамянова

3 клас

Теодора Димитрова Шивикова

Диана Цветкова Богданова

Мария Николова Алипиева

Румяна Колева Чанева

Светлана Веселинова Дюлгерова

Евелина Койчева Стоилова

Мария Стефанова Трайкова

4 клас

Магдалена Ангелова Тимчева

Веселина Георгиева Гърбова

Ваня Иванова Христова

Ася Петрова Атанасова

Виолета Кирилова Петрова

Камелия Иванова Петрова

Венера Димитрова Илиева

Възпитатели

Валери Георгиев Димитров

Теодора Кирова Цоньовска

Венета Иванова Велчева

Юлия Фотева Иванова

Магдалена Иванова Симонова

Галина Иванова Янкова

Стоянка Георгиева Тричкова

Радка Григорова Божурина

Лилия Александрова Пашова

Иван Герасимов Иванов

Верка Димитрова Динкова

Силвия Йорданова Крумкова

Кирила Рачева Панайотова-Фандъкова

Психолог/Ресурсен учител/Логопед

Борислава Илиева Зашева

Юлияна Димитрова Стоянова

Нина Иванова Гетова

Теодора Бончева Янева

Дарина Димитрова Дахминова

Албена Георгиева Ямболиева